Atelier Philipp Graff, 1862, Slg VGB  
  Atelier Philipp Graff, 1862, Slg VGB