Atelier Philipp Graff, 1867, Slg VGB  
  Atelier Philipp Graff, 1867, Slg VGB