Atelier Albert Grundner, ca. 1879, Privatslg  
  Atelier Albert Grundner, ca. 1879, Privatslg